Taksäkerhet

Taksäkerhet är ett samlingsnamn som omfattar produkter och åtgärder som gör det säkert att beträda ett tak och att arbeten på taket ska kunna göras på ett säkert sätt. Exempel på sådana arbeten är sotning av skorstenar eller servicearbeten som rensning av hängrännor.

Arbeten på tak innebär alltid ett riskmoment och med kravet på taksäkerhet är självklart målet att minimera dessa risker så mycket det går.  Ytterligare en fördel med att ha rätt taksäkerhet på taket är att taket skyddas i samband med arbete på taket. Vi monterar taksäkerhet från marknadsledande och morabaserade CW Lundberg, här kan du läsa mer om deras produkter.

Här har sotaren inget att klaga på!

Du som fastighetsägare omfattas av flera skrivelser gällande taksäkerhet inom bland annat Ordningslagen, Plan & Bygglagen samt Boverkets byggregler (BBR). En av de vanligaste typerna av taksäkerhet är det så kallade snörasskyddet. Snörasskyddet är en billig försäkring för att minimiera risken för skador på grund av nedfallande snö och is oavsett om du är villaägare, styrelsemedlem i en BRF eller ägare av hyres- eller kommersiella fastigheter.

Under de senaste åren har riskmedvetenheten ökat när det gäller arbeten på tak och reglerna för krav på att relevant taksäkerhet har skärpts och regleras inom flera olika lagrum.

Kontakta oss så går vi tillsammans igenom din situation och dina taksäkerhetsbehov!


Tomas Ellefsson
Offert & order
073 440 51 52
tomas@allatak.se

Du kan alltid maila din fråga till hej@allatak.se.