Gröna tak & Sedum

Sedumtak, eller Gröna tak har vuxit i popularitet de senaste åren i takt med den ökande hållbarhetstrenden. Sedum är ett växtsläkte inom fetbladsväxter och är i och med det ett samlingsnamn för flera olika sorters växter och örter. Sedumväxterna är mycket bra på att effektivt lagra vatten vilket gör de väl anpassade för att klara av ett ”liv på taket”.  Det innebär även att vattenavrinning från taket minskar vilket i vissa fall kan vara önskvärt.

När man ser ett Sedumtak är det endast växtligheten som syns. Den är det översta av flera lager i den totala takuppbygnaden. Gemensamt för alla Sedumtak är att det underst är någon form av tätskikt, som ska skydda byggnaden från inträngande fukt. Tätskiktet kan liknas vid både ytpapp/tätskikt och det tätskikt man lägger för grunder och dolda konstruktioner. Precis vilken typ av tätskikt som lägg är olika från fall till fall.

Nästa skikt eller lager beror på den specifika byggnadens förutsättningar såsom taklutning; men ett Sedumtak har vanligtvis något rotskydd och ett dränerande lager mellan tätskiktet och själva Sedumet eller växtligheten.

När ett Sedumtak är lagt är det (beroende på vilken typ av växtlighet) viktigt att under första tiden vattna och gödsla taket för att få bästa resultat. En service vi givetvis hjälper till med i samband med att vi lägger Sedumtak.

Kontakta Patrik för mer information om Sedumtak!

Porträttbild på Patrik Pöysti

 

 

 


Patrik Pöysti
Ansvarig tätskikt
070 494 97 06

Du kan alltid maila din fråga till hej@allatak.se.