Snöröjning/skottning

Att hålla sitt tak fritt från snö är viktigt av flera anledningar. Den allra viktigaste är faktiskt för att snö och isbildning på taken kan ge upphov för skador på såväl personer som egendom om det ramlar ned från taket. Det är faktiskt reglerat inom ett flertal lagrum att fastighetsägaren (styrelsemedlemmar i en BRF) bär ansvar för att åtgärder har vidtagits i den mån att risken för nedfallande snö och is minimerats. Detta omfattar både att relevant taksäkerhet (att snörasskydd och fästmöjligheter på tak finns) men även att ser till att avlägsna snö och is som riskerar att skada personer på offentlig plats.

Skottning i Gamla stan

Till exempel kan ett tak med stora snölaster skadas av snöns tyngd och drivor av snö kan skapa påfrestningar på ett taks kupor eller utbyggnader i form av att drivor ligger över/mot dem och ”trycker in” fukt i konstruktionen. Snö och is på taken kan helt enkelt skada ditt tak rent mekaniskt eller med den fukt som snödrivor för med sig.

Något som är viktigt att tänka på generellt är att det som från marken ser ut att vara ”lite snö” på taken för att man bara ser lite snö i takfoten kan vara helt fel slutledning. Ofta är takfallet bortåt 10 meter och den lilla snö som syns i framkant har således tryck på sig från flera hundra kilo snö – ofta hela vägen upp till nock.

Vi hjälper gärna dig med snöskottning och är flexibla i att hitta en lösning som passar dig och din fastighet. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tomas Ellefsson
Offert & order
073 440 51 52
tomas@allatak.se

Du kan alltid maila din fråga till hej@allatak.se.