Bandtäckning

Bild på bandtäckning med svart plåt och luftningar
Luftningsstosar och avloppsstos infällda i banden med jämna mellanrum.

Det är få saker, om något, som kröner ett hus bättre än en vällagd bandtäckning!

Bandtäckning är en typ av plåttak där plåten monteras på taket i långa band och falsas ihop i varandra. Vid hinder/takgenomföringar, till exempel skorstenar eller takluckor, blir taket levande och det syns vilket hantverk en bandtäckning verkligen är!

Det finns flera fördelar med att ha bandtäckning på sitt tak, förutom det estetiska är en korrekt monterad bandtäckning ett mycket bra skydd för ditt tak mot både väder och vind samt annan mekanisk påverkan. Dessutom är det nästintill underhållsfritt och har lång livslängd.

Här kan du se vårt bildgalleri över plåtarbeten, med flera olika bandtäckningar vi gjort.

En begränsning hos bandtäckning är dock att taklutningen i vissa fall begränsar om det går att lägga ett plåttak eller inte. Denna begränsning finns för att säkerställa att takets avvattning ska fungera på ett korrekt sätt.

Kontakta Andreas om du har frågor eller funderingar så hjälper han dig på bästa sätt beroende på dina förutsättningar!

Andreas Gustafsson
Ansvarig plåt
070 798 92 07
andreas@allatak.se

Du kan alltid maila din fråga till hej@allatak.se.